Think Freedom activation image

Think Freedom Global AR

Edina Selesković, multi-medijalna umjetnica sa 20 godina iskustva na New York-škoj umjetničkoj sceni u suradnji sa Sarajevo Graphics Group u Sarajevu, predstavlja jedinstvenu kulturnu manifestaciju – digitalnu ‘public art’ instalaciju projekta Think Freedom, Think Freedom Global, koja ujedinjuje suvremenu umjetnost i nove tehnologije. 

Na tom putu Think Freedom istražuje stavove i mišljenja novih generacija i javnosti stvarajući platformu koja podržava nove dijaloge, interakciju i različite aspekte našeg života u novim milenijima, koristeći suvremenu umjetnost kao sredstvo komunikacije. U suradnji sa BH Engineering Week, Think Freedom Global krenuće na svoju globalnu misiju sa lansiranjem prve interaktivne ‘Augmented reality’ koja povezuje suvremenu umjetnost i publiku, te briše linije između autora i posmatrača.