Think Freedom 1425

Postavkom instalacije Think Freedom, sačinjene od poruka na skulpturama, u srcu Grada, Sarajevo će na jedinstven način obilježiti svoj put ka slobodi. Instalacija povezuje obilježavanje opsade grada Sarajeva i 1425 dana koja su građani Sarajeva proveli u borbi i nadi za Slobodom, sa porukama mira i Slobode novih generacija za čiju Slobodu su se izborili građani tada prkoseći opsadi.


Instalacija Think Freedom tako predstavlja moćan simbol koji spaja prošlost, sadašnjost i budućnost Sarajeva, odašilje snažnu poruku o putu ka slobodi koji je grad prošao tokom opsade. Svaka poruka nosi sa sobom dio istorije i borbe građana Sarajeva za slobodu, ali istovremeno simbolizuje i nadu za boljim sutrašnjicama. Ovaj umjetnički izraz nije samo obilježje prošlih događaja, već i podsjetnik na važnost mira i slobode za sve generacije koje dolaze. Postavka instalacije u srcu grada čini je još snažnijom, jer podsjeća sve prolaznike na trajnu borbu za osnovna ljudska prava i vrijednosti.

Pogledajte Think Freedom AR

skini aplikaciju

ili pročitajte poruke

Misli Sloboda je sveobuhvatni pristup projektu public art-a koji šalje poruku slobode iz srca Sarajeva i BiH ka regionu, cijeloj Europi, Americi i svijetu. Ovaj projekat objedinjuje skulpturu, instalaciju, performans, svjetlo, zvuk, film, pisanu riječ ali i nove globalne komunikacijske tehnologije kako bi spojio mlade generacije sa univerzalnom snagom suvremene umjetnosti. Istražujući stavove i promišljanja mladih generacija ali i šire publike, projekt generira platformu koja podržava nove dijaloge, interaktivnosti i drugačije aspekte življenja u novom mileniju.

Think Freedom je rođen u Sarajevu: izrastao je iz razgovora umjetnika s mladim ljudima o tome šta danas znači sloboda: da li kultura i umjetnost mogu poslati snažnu poruku u svijet o značaju Slobode. 2015. godine umjetnica i mladi studenti su zajedno su predstavili multimedijalnu instalaciju koja uključuje skulpturu, svjetlo, zvuk i nove medije u rekonstruiranoj Sarajevskoj Vijećnici. Prvu sliku ove instalacije objavila je Associated Press kao Globalna slika dana. Prva skulptura Think Freedom koja je napustila Sarajevo otišla je u Vatikan kao poklon od Ambasade Vatikana za papu Franju u posjeti Bosni. Od tada, Think Freedom i poruke o Slobodi su krenule na globalnu umjetničku misiju.

THINK FREEDOM 1425 KULTURAMEDIA

Misli Sloboda je sveobuhvatni pristup projektu public art-a koji šalje poruku slobode iz srca Sarajeva i BiH ka regionu, cijeloj Europi, Americi i svijetu. Ovaj projekat objedinjuje skulpturu, instalaciju, performans, svjetlo, zvuk, film, pisanu riječ ali i nove globalne komunikacijske tehnologije kako bi spojio mlade generacije sa univerzalnom snagom suvremene umjetnosti. Istražujući stavove i promišljanja mladih generacija ali i šire publike, projekt generira platformu koja podržava nove dijaloge, interaktivnosti i drugačije aspekte življenja u novom mileniju.

Think Freedom je rođen u Sarajevu: izrastao je iz razgovora umjetnika s mladim ljudima o tome šta danas znači sloboda: da li kultura i umjetnost mogu poslati snažnu poruku u svijet o značaju Slobode. 2015. godine umjetnica i mladi studenti su zajedno su predstavili multimedijalnu instalaciju koja uključuje skulpturu, svjetlo, zvuk i nove medije u rekonstruiranoj Sarajevskoj Vijećnici. Prvu sliku ove instalacije objavila je Associated Press kao Globalna slika dana. Prva skulptura Think Freedom koja je napustila Sarajevo otišla je u Vatikan kao poklon od Ambasade Vatikana za papu Franju u posjeti Bosni. Od tada, Think Freedom i poruke o Slobodi su krenule na globalnu umjetničku misiju.

Danas se instalacija Think Freedom sastoji od stotina skulptura pojedinačno napravljenih od dvije metalne trake, poput dvije ruke ili dvije poruke presavijene u obliku stilizirane ptice. Svaka skulptura oživljava porukom ispisanom rukom na njenim krilima. Preko 2000 poruka je preneseno u direktnim razgovorima sa mladim studentima koji su odgovarali na pitanje: Šta za vas znači sloboda? Ova instalacija specifična za lokaciju dizajnirana je u svakom gradu domaćinu u saradnji sa studentima umjetnosti, arhitekture i dizajna.

Think Freedom danas je na svom globalnom putu kao multimedijalni umjetnički projekt koji istražuje mišljenja i podržava nove dijaloge i različite aspekte naših života u novim milenijumima, koristeći savremenu umjetnost koja nas povezuje i umjetnike iz cijelog svijeta sa jedinstvenom porukom za bolju budućnost. U partnerstvu sa međunarodnim organizacijama, gradovima, kulturnim i obrazovnim institucijama, muzejima i galerijama, Think Freedom je angažovao mlade kompozitore, pjevače, plesače, skulptore i arhitekte da zajedno stvaraju.