O nama

KulturaMedia je neprofitna nevladina organizacija sa sjedištem u Sarajevu, sa ciljem osmišljavanja i realizacije projekata kulture, sporta, ekologije, poduzetništva i edukacije mladih; povezivanja mladih kroz kreativno djelovanje; razmjenom iskustava i znanja iz oblasti kulture i nauke kroz rezidencije i programe međunarodnog povezivanja; povezivanjem gradova kroz zajedničke projekte iz oblasti kulture, sporta i ekologije i medijskih aktivnosti za promociju kulture, sporta, poduzetništva, ekologije i edukacije mladih.