O NAMA

KulturaMedia je neprofitna nevladina organizacija registrovana na području Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu, a osnovana sa ciljem realizacije projekta PLANET SARAJEVO. KulturaMedia, prema statutu organizacije, djeluje u oblastima kulture, sporta, ekologije, poduzetništva i edukacije mladih; povezivanja mladih kroz kreativno djelovanje; razmjenom iskustava i znanja iz kulture i nauke kroz rezidencije i programe međunarodnog povezivanja; povezivanjem gradova kroz zajedničke projekte iz oblasti kulture, sporta i ekologije i medijskih aktivnosti za promociju kulture, sporta, poduzetništva, ekologije i edukacije mladih.