Rikard Larma

Ja sam samo jedan fotograf, ali sam znao da pišemo istoriju. I danas kada živim u Americi gdje god da krenem i kada god spomenem Sarajevo, svi znaju za Olimpijadu. Olimpijada je sada vječna tema. Amerika voli zimske sportove, voli Olimpijadu i voli Sarajevo