Božo Sušec

Bio sam 16 Olimpijskih igara, ali Sarajevo mi je ostalo upečatljivo u sjećanju. Ne samo zato što je naša, bila je to najljudskija, najhumanija Olimpijada. Nije bila obasjana političkim bojama. Moglo bi se reći da je to bila čista Olimpijada – posljednja čista Olimpijada.