Branimir Ličen

Tek sam sutradan vidio snimak kako su me ljudi vidjeli na TV-u, a na stadionu ispod mene su bili orkestar, dirigent i slet. To Svečano otvorenje mi je sada kao kroz maglu. Bože jesam li rekao sve što sam trebao da kažem? Kad se prisjećam tih momenata nisam baš sasvim siguran je li se to meni tako dogodilo li sam ja želio da mi se tako dogodi…