Željko Bebek

Svi koji smo živjeli tada u Sarajevu smo bili svjesni da zajedno pričamo historijsku bajku. Mi smo sanjali velike snove pitajući se ne ‘Možemo li?’, nego ‘Hoćemo li?’. I tako je i Olimpijada, taj veliki svjetski događaj, zahvaljujući tom ‘Hoćemo’ učinila da Sarajevo postane centar svijeta.