Ahmed Karabegović

Kako smo dobili Olimpijadu? Od onoga trenutka kada ste pustili na Radio Sarajevu vijest da smo dobili Olimpijadu do pripreme čitavog projekta, ljudi su se beskonačno radovali.