Ahmed Karabegović

Kako smo organizovali Olimpijadu? Igre su pored zvaničnih struktura, srcem i dušom održali građani Sarajeva.