Muhamed Gafić

Od Vijećnice, onim putem kojim sa ja trčao, je bio špalir i sa jedne i sa druge strane. I meni ne poznati ljudi su bacali cvijeće na mene. Atmosfera je bila takva da je svaki čovjek koji je prihvatio Olimpijadu kao veliki događaj, kao nešto što zbližava ljude, da je osjećao Olimpijadu kao svoju i da je dao sve od sebe da ona bude velika.