Mladen Jeličić Troko

Sve što pričam, gdje god da idem, meni je Olimpijada stalno u glavi. To je jedan događaj koji ne možeš izbrisati iz kolektivne svijesti, kolektivnog pamćenja bilo kog čovjeka koji je bio i blizu Olimijade.