Milojko Pantić

Ako postoji zimska bajka onda su to bile Zimske olimpijske igre u Sarajevu. Bila mi je to najljepša zima u mom životu.