Dževdet Tuzlić

I danas imam zahvalnicu koju je potpisao Branko Mikulić. Ona je moja Šesto aprilska i Oskar i Nobelova i toliko važna da i dan danas da je to teško opisati. Ona je moja poveznica sa duhom Sarajeva. Pet Olimpijskih krugova su meni pet Olimpijskih nada da vratimo taj duh i da se vratimo u vremena kakva su bila kada je bila Olimpijada.