Jasmin Duraković

Učestovao sam u sletu na Svečanom otvorenju Olimpijade kao član kulturno umjetničkog društva. Kada gledamo unatrag, nevjerovatno je kakav je to bio događaj. Olimpijada je bila vrhunac preporoda Sarajeva i kulture i sporta. Sve je eksplodiralo. Zbog olimpijskog duha Sarajeva i svega što se dešavalo u kulturi, ta ’84 je prelomila je mene i ostao sam u Sarajevu.